CHINA CHINA - 1999 - 1 Yuan

CHINA - 1999 - 1 Yuan - Obverse
CHINA - 1999 - 1 Yuan - Reverse
Country
CHINA
Year
1999
Denomination
1 Yuan
Obverse
YI YUAN 1 1999
Reverse
ZHONGGUO RENMIN YINHANG